Chỉ khâu

Chỉ may công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Chỉ dệt mành, dệt lưới, dệt chiếu cói, chiếu nhựa,...

Chỉ bóng nhỏ
Chỉ bóng nhỏ
Mút
Mút
Chỉ bóng
Chỉ bóng