Chỉ khâu

Chỉ may công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Dây buộc tiền

Dây bó tiền
Dây bó tiền
Sợi (45 hạt) & Sợi (60 hạt)
Sợi (45 hạt) & Sợi (60 hạt)