Chỉ khâu

Chỉ may công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Dây lé may bo viền chăn, ga, gối

Dây lé
Dây lé
Dây lé
Dây lé
Dây lé
Dây lé
Dây lé
Dây lé
Dây lé may bo viền chăn, ga, gối
Dây lé may bo viền chăn, ga, gối