Chỉ khâu

Chỉ may công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Chỉ màu các loại

Chỉ may các màu
Chỉ may các màu
Chỉ may các màu
Chỉ may các màu
Chỉ màu các loại cuộn 5000m
Chỉ màu các loại cuộn 5000m
Chỉ màu các loại cuộn to
Chỉ màu các loại cuộn to