Chỉ khâu

Chỉ may bao công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Chỉ màu các loại

Chỉ màu các loại cuộn 5000m
Chỉ màu các loại cuộn 5000m
Chỉ màu các loại cuộn to
Chỉ màu các loại cuộn to