Chỉ khâu

Chỉ may công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Chỉ may quần áo

Chỉ may mặc các màu cuộn to
Chỉ may mặc các màu cuộn to
Chỉ may mặc các màu (cuộn 5000m)
Chỉ may mặc các màu (cuộn 5000m)