Chỉ khâu

Chỉ may công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Chỉ may bao xi măng

Chỉ may bao xi măng
Chỉ may bao xi măng
Chỉ 20/7 - 20/12
Chỉ 20/7 - 20/12