Chỉ khâu

Chỉ may công nghiệp

Dây lé

thông tin liên hệ
Mr Bùi Xuân Tuấn
Giám Đốc - 0914.877.888

Mrs Nguyễn Thị Thu Hằng
Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0986.289.976

Chỉ cuộn nhỏ

Chỉ cuộn nhỏ loại 200gam
Chỉ cuộn nhỏ loại 200gam
Chỉ cuộn nhỏ loại 200gam
Chỉ cuộn nhỏ loại 200gam
Chỉ may bao bì trắng cuộn nhỏ
Chỉ may bao bì trắng cuộn nhỏ
Chỉ màu cuộn nhỏ
Chỉ màu cuộn nhỏ
Chỉ may bao bì màu cuộn nhỏ
Chỉ may bao bì màu cuộn nhỏ